چه خوب که الان معلوم شد عشق کسی رو باور کرده بودم که همه حرفاش دروغ بود اشکاش دروغ بود کسی که براحتی کسی را دست به دست میشود خوشحالم که متوجه عشق دروغینش شدم خوشحالم که نقابش برداشته شد

/ 1 نظر / 21 بازدید