آهنگ ماهی از مسعود فردمنش

آهنگ ماهی از مسعود فردمنش

با تو چه زندگی هائی که تو رویاهام نداشتم

تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم

یه دفعه ماهی شدی

یه دفعه ماهی شدی

کنار چشمه دیدمت

گفتم به هر قیمتی هست

گفتم به هر قیمتی هست

به دریا ها نمیدمت

تنگ بلور آوردم

تو رو به خونه بردم

دور سرت بگردم

همش نگات میکردم

جلوی چشام میشستی

چشاتو برام میشستی  

میشستی خوابت نگیره

میگفتی اینجا دلگیره

میگفتی مگه اسیرم

اگه نرم میمیرم

با عشق نگات میکردم

کفشاتو پات میکردم

شونه میکردم موهاتو

میزدم بالا ابروهاتو

قربون صدقت میرفتم

تا لب دریای بزرگ

 به بدرقت میرفتم

حتی من به آرزوهات تو را آخر میرسوندم

میرسیدی تو من اما من آرزو به دل میموندم

دنیا رو ماتم میگرفت

از غصه گریم میگرفت

خوب که میدیدی داغونم

میگفتی پیشت میمونم

تنگ بلور آوردم

تو رو به خونه بردم  

دور سرت بگردم

همش نگات میکردم

تنگ بلور آوردم

تو رو به خونه بردم

دور سرت بگردم

همش نگات میکردم


/ 0 نظر / 55 بازدید