ولی هیچ وقت راحت ازت دل نمی کنه !!!

اونی که واقعا دوست داشته بـاشه ..
شاید اذیتت کنه..
ولی هیچ وقت عذابت نـمیده..
شاید چند روزی هم حالتو نپرسه ..
ولی همه حـواسش پـیشِ تـوئه..
شاید بـاهات قـهر کنه ..
ولی هیچ وقت راحت ازت دل نمی کنه !!!

 

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
حامد

بيا وبلاگ شعاع يك انديشه و آدرستو بزار تا لينكت كنم hamead555.ir