...

غم بی همزبانیمرا در بیستون بر خاک بسپارید که تا شبهاغم بی همزبانی را برای کوهکن گویمنمی دانم کدامین حال ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید
دوباره دل هوای با تو بودن کرده....نگو این دل دوری عشقتو باور کرده... همه آرزوهام با رفتن تو مردن....حالا من یه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید
دل کندن اگر حادثه ای آسان بودفرهاد بجای بیستون، دل میکند.
/ 2 نظر / 12 بازدید